Probate Clerk

 

100 Dolorosa
(Basement, Old Courthouse)
San Antonio, TX 78205

San Antonio, TX 78205

210-335-2241